Aktualności

08-03-2016
W dniu 3 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekty. realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” oraz „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. W Konferencji kończącej projekty wzięli udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, osoby reprezentujące sądy, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań, kuratoria oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w trakcie okresu realizacji projektów. Ponadto była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w ich realizację osobom, a także wymiany doświadczeń, co z pewności będzie sprzyjało dalszej współpracy. Wspomniane projekty były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
lista aktualności