Aktualności

04-03-2016
Warszawa, Kraków, oraz Lublin – to miejsca gdzie największa liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiła się po poradę w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pytania najczęściej kierowane były do prawników. Wielu pokrzywdzonych zgłaszało się również po pomoc psychologiczną. Tegoroczna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który odbył się w dniach 22-27 lutego, była już 15. Dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tj. podmiotach wyłonionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łącznie w ramach Tygodnia było dostępnych 26 punkty koordynujące działania na terenie poszczególnych województw oraz ich filii i organizacji, które włączyły się w obchody Tygodnia, co pozwoliło na dotarcie do pokrzywdzonych na szczeblach powiatowym i gminnym. W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia bezpłatnych porad udzielali także radcy prawni, adwokaci, notariusze, aplikanci powyższych zawodów, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawiciele Okręgowych Izb Lekarskich. W sumie z porad skorzystało 3953 osób. tj ok. 50% więcej niż w latach ubiegłych. Pokrzywdzeni skorzystali z porad wielu specjalistów dzięki czemu pomoc miała charakter bardziej kompleksowy. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”(412 osób). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS (364 osoby) oraz w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie (214 osób). Ponadto do Prokuratur Regionalnych zgłosiło się łącznie 900 osób. Czego najczęściej dotyczyły porady? Jak wynika z informacji przekazanych przez podmioty, w których odbywały się dyżury, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, ale także rodzinnych, z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób postanowiło się także w tych dniach zgłosić po poradę psychologiczną. Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta we wskazanym punkcie. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu – obok telefonicznego - stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail). Liczba osób, którym udzielono pomocy Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie 412 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w Krakowie 364 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim 271 Karolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie 214 Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach 213 Stowarzyszenie Integracji Rodzin "PRZYSTAŃ" 209 Stowarzyszenia Równych Szans "BONA FIDES" w Lublinie 187 Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach 168 Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny w Szczecinie 127 Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku 109 Stowarzyszenie "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu 105 Stowarzyszenie "INTRO" we Wrocławiu 98 Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodziny "ŻAR" w Żarach 84 Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów "MACIERZ" w Częstochowie 48 Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu 47 Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "WSZYSCY RAZEM "IN CORPORE" w Łodzi 45 Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi 45 Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 44 Fundacja "DZIECKO W CENTRUM" w Poznaniu 43 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu 41 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie 38 Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach 34 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie 33 Stowarzyszenie QUISISANA w Opolu 31 Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH" 28 Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne "INTERIOS" 15 Łącznie 3 053 Liczba osób, które skorzystały z informacji prawnej w Prokuraturach Regionalnych Prokuratura Regionalna w Białymstoku 96 Prokuratura Regionalna w Katowicach 194 Prokuratura Regionalna w Krakowie 118 Prokuratura Regionalna w Warszawie 73 Prokuratura Regionalna w Łodzi 180 Prokuratura Regionalna w Szczecinie 132 Prokuratura Regionalna w Poznaniu 107
lista aktualności