Groźby

Groźby

Czasem zdarza się, że ktoś grozi Ci pobiciem, kradzieżą lub innym krzywdzącym Ciebie lub Twoich najbliższych zachowaniem. Nawet jeśli nie dochodzi do faktycznego wprowadzeni słów w czyny, nie oznacza to, że taka osoba może się w ten sposób zachowywać. Czasem groźby mają na calu zmuszenie Ciebie do określonego zachowania.
 
WAŻNE! Nie pozwalaj, aby ktokolwiek sprawiał, że obawiasz się o swoje życie lub zdrowie, albo o swoich najbliższych. Takie zachowanie jest złe i masz wiele możliwości radzenia sobie z tą sytuacją.
 
Przede wszystkim poinformuj zaufaną osobę dorosłą, że ktoś Ci grozi. Może się okazać, że wystarczy zwrócenie uwagi lub krótka rozmowa, i do takich incydentów nigdy już nie dojdzie. Jeśli boisz się, że taka interwencja może tylko nasilić groźby może trzeba porozmawiać z rodzicami czy opiekunami a w ostateczności zawiadomić Policję.
 
WAŻNE! Drobne groźby, które zignorujesz stanowić mogą przyzwolenie do dalszych takich działań. Nie pozwól, aby sytuacja się powtarzała.
 
Jeśli ktoś grozi ci ujawnieniem informacji na Twój temat, których nie chcesz rozpowszechniać, zastanów się czy nie lepiej będzie ujawnić ich samodzielnie, niż pozwalać na to, aby ktokolwiek wykorzystywał Twoją słabość. Ostatecznie może się okazać, że konsekwencje ujawnienia tych informacji będą mniejsze, niż następstwa gróźb i szantaży.
Jeśli obawiasz się prosić kogokolwiek o pomoc, a groźby się powtarzają, postaraj się je dyskretnie nagrać telefonem, aparatem lub dyktafonem. Taki materiał możesz ewentualnie wykorzystać jeśli zdecydujesz się na podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych. Możesz również udostępnić go osobie grożącej z informacją, że jeśli takie zachowanie się powtórzy przekażesz nagranie rodzicom, opiekunom, wychowawcom, ewentualnie Policji.
 
WAŻNE! Przechowuj nagranie w bezpiecznym miejscu, najlepiej w kilku kopiach. Nie pozwól, aby ktoś pozbawił Ciebie jedynej wersji. Zanim zdecydujesz się przekazać gdziekolwiek nagranie, nagraj je na płyty lub dysk zewnętrzny komputera i umieść w bezpiecznym miejscu. Nie zostawiaj jedynej kopii na Policji ani w żadnym innym miejscu, do którego nie masz łatwego dostępu.
 
Nie bój się mówić „nie”. Korzystaj z wsparcia innych osób. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia – czasem tylko trzeba wybrać trudniejsze rozwiązanie. Pozwalając na to, aby ktoś Ci groził narażasz także twoich najbliższych na negatywne konsekwencje twoich zachowań.