Jeśli jesteś pokrzywdzony przestępstwem

JEŚLI JESTEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM:

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż pomimo wyszczególnienia tutaj kilku najczęstszych przestępstw, których ofiarami padają młodzi ludzie, nie jest to lista zamknięta – możesz spotkać się z innymi zachowaniami, które bezpośrednio będą Ciebie krzywdzić. Także nie wszystkie zachowania, które można zakwalifikować pod poniższe opisy będą przestępstwami, które należy ścigać przy pomocy Policji i prokuratury. Zawsze warto się zastanowić nad możliwościami polubownego załatwienia sprawy. Jest to szczególnie istotne jeśli sprawcami są również osoby nieletnie, nasi znajomi, koledzy z klasy, itp. Jeśli istnieją inne sposoby poradzenia sobie z trudną sytuacją – skorzystaj z nich.
 
Przykład: dwóch kolegów pobiło się na podwórku. W świetle prawa może się okazać, że taka sytuacja jest przestępstwem, dla nich jednak może być tylko formą rozwiązywania konfliktu, po której obaj podadzą sobie ręce i nie będą mieli do siebie żalu. Jeśli jednak jeden z tych chłopców bije drugiego bo ten jest słabszy i nie potrafi się bronić, a dodatkowo takie incydenty powtarzają się często, sprawca doprowadza do tego, że pokrzywdzony boi się wychodzić z domu, itp. może się okazać, że niezbędna będzie interwencja osób dorosłych, a nawet Policji.  
 
Jako dziecko w pewnych sytuacjach masz ograniczone możliwości działania. Nie oznacza to jednak, że nie możesz nic zrobić jeśli ktoś cię krzywdzi, sprawia Ci ból, wywołuje u Ciebie poczucie strachu, itp. Wręcz przeciwnie – prawo przewiduje środki ochrony najmłodszych obywateli przed krzywdzącymi działaniami innych osób.