Wymuszone zachowania seksualne

WYMUSZONE ZACHOWANIA SEKSUALNE

Wymuszanie zachowań seksualnych jest nie tylko zabronionym przez prawo, ale także bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Przez to pojęcie należy rozumieć nie tylko sam stosunek seksualny, ale także dotykanie, całowanie i inne aktywności o podłożu seksualnym, które wykonywane są bez zgody jednej ze stron.
Zmuszanie do oglądania filmów czy zdjęć pornograficznych, a także w jakiejkolwiek innej formie prezentowanie dzieciom takich materiałów jest również zakazane. W takich sytuacjach możesz również zastosować się do poniższych rad.
Pewne rodzaje czułości i bliskości są w rodzinie rzeczą zupełnie naturalną – przytulanie, głaskanie po głowie, całowanie, mogą być zwykłą oznaką przywiązania, lub wyrazem miłości. Wydaje się, że trudno rozgraniczyć zachowania, które jeszcze są akceptowalne, od tych, które już nie powinny mieć miejsca.
 
WAŻNE! W momencie gdy zachowanie twojego rodzica, wujka, cioci, babci, dziadka lub innej osoby najbliższej wywołuje w Tobie poczucie wstydu lub zażenowania oznaczać to może, że została przekroczona granica Twojej prywatności i  możesz mieć prawo domagać się, aby taka sytuacja się nie powtórzyła.
 
Bardzo często zdarza się, że w sytuacji gdy ktoś bliski zmusza nas do zachowania seksualnego, na które nie mamy ochoty, wstyd nam przyznać się do tego przed kimś innym. Twoje milczenie może być jednak odebrane jako przyzwolenie. Nie bój się podzielić swoimi odczuciami najpierw z osobą, która Twoim zdaniem zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie, a jeśli obawiasz się jej reakcji, z inną zaufaną osobą dorosłą. Może to być rodzic, opiekun, dziadkowie, psycholog szkolny, wychowawca, lub inna osoba, do której masz  pełne zaufanie.
 
WAŻNE! Rozmowa na tematy intymne nigdy nie jest prosta. Postaraj się, aby nie przeprowadzać jej w kawiarni, na ulicy, w obecności innych osób. Na pewno poruszycie kwestie, które będą dla Ciebie trudne. Zagwarantuj sobie więc maksimum prywatności i poufności.
 
Nigdy nie wstydź się prosić o pomoc. Jeśli Twoi rodzice, dziadkowie czy inne osoby nie chcą Ci uwierzyć, poinformuj o tej sprawie inną osobę, której możesz zaufać. Stosunki rodzinne zawsze są skomplikowane i czasem ciężko jest ocenić je będąc ich częścią. Niekiedy przydaje się spojrzenie obserwatora z boku, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w sprawę, aby naświetlić problem jaki pojawia się w danej rodzinie.
W sytuacji, gdy nie masz do kogo się zwrócić może spróbować porozmawiać z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, z dzielnicowym lub znajomym policjantem. Zainteresuj się, czy w twojej okolicy działają organizacje pozarządowe wspierające dzieci w trudnych sprawach.
Jeśli nie, skorzystaj z bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem:
116 111 Udzielą Ci tam niezbędnych informacji, a także zaoferują pomoc psychologiczną i emocjonalną.
Coraz częściej młodzi ludzie decydują się na rozpoczęcie życia seksualnego w młodym wieku. Wielu z nich nie jest jeszcze gotowych, ani emocjonalnie ani psychicznie na taką aktywność, ale ulegają presji otoczenia i rówieśników. Takie działania mogą mieć daleko idące skutki, nie tylko w zakresie występowania niechcianych ciąż i przenoszenia chorób płciowych, ale także poprzez poczucie wstydu, zażenowania, zniesmaczenia, co rzutować może na dalszą aktywność seksualną jednostki.
 
WAŻNE! Jeśli nie chcesz aby druga osoba dotykała cię, całowała, głaskała, namawiała do seksu – powiedz jej to. Nie wstydź się swoich obaw i nie zmuszaj się do niczego.  Nigdy nie ulegaj presji otoczenia – to Twoje życie, Twoje ciało i Twoje decyzje. Nie pozwalaj, aby ktokolwiek decydował za Ciebie.
 
Prawo karne w Polsce przewiduje, że każdy stosunek seksualny z osobą poniżej 15 roku życia jest przestępstwem. Założeniem jest, że taka osoba nie ma możliwości zgodnego z prawem wyrażenia zgody, ze względu na jej wiek, stan świadomości, wiedzę i doświadczenie życiowe, a każdy stosunek bez zgody jest karalny. W razie ukończenia 15 lat, kontakty seksualne bez Twojej zgody są również zabronione pod groźbą kary.
 
WAŻNE! Jeśli ktoś poda Ci alkohol, narkotyki, albo inne substancje, które mogą wpłynąć na Twoje zachowanie, a potem wykorzysta Cię seksualnie, jeśli działo się to bez Twojej zgody również popełnia przestępstwo. W takiej sytuacji Twój brak oporu nie działa na korzyść sprawcy. Tak samo dzieje się w sytuacji, gdy boisz się zaprotestować, bo ktoś jest silniejszy, większy, grozi zrobieniem Ci krzywdy.
 
Ponieważ zachowania seksualne mocno ingerują w Twoją prywatność postaraj się reagować od razu – nie zostawiaj nikomu wątpliwości, że nie akceptujesz takiego działania. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać postaraj się unikać tej osoby, lub poinformuj kogoś, kto ewentualnie może Ci pomóc.
 
WAŻNE! Obowiązkiem rodziców jest właściwe przygotowanie dzieci do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, także w zakresie relacji seksualnych. Jeśli masz taką możliwość podziel się swoimi obawami z którymś z rodziców. Jeśli nie czujesz się na siłach, lub obawiasz się reakcji poproś o rozmowę starsze rodzeństwo, czy inne osoby. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy twoi znajomi wywierają na Ciebie presje w tym zakresie.
 
Przestępstwo zgwałcenia może być dokonane zarówno przez osobę obcą, jak i przez osobę najbliższą jak męża, żonę,  partnera czy partnerkę.
Jeśli doszło do takiej sytuacji,  zgłoś sprawę na Policję. W tym wypadku jednak niezbędna będzie obecność twoich rodziców lub prawnych opiekunów, ponieważ jako osoba małoletnia nie możesz samodzielnie złożyć wniosku o ściganie. To zupełnie normalne, że będziesz  bać się ich reakcji, jednak musisz mieć świadomość, że w całej tej sytuacji nie ma Twojej winy. Jeśli czujesz się niepewnie, poproś inną zaufaną osobę dorosłą, aby była przy tej rozmowie.
Policja może wymagać przeprowadzenia badań lekarskich, dlatego nie zwlekaj z działaniem. Czas zaciera ślady przestępstwa. Na tym etapie szczególnie przyda Ci się wsparcie osoby najbliższej, zaufanej, która pomoże Ci przejść przez ten trudny proces.
Nie rezygnuj z dochodzenia swoich praw, tylko dlatego, że znajomi i otoczenie wywierają na Ciebie presje. Pokaż wszystkim, że należy Ci się szacunek i nie godzisz się na traktowanie Cię jak przedmiot.
Wbrew pozorom wymuszanie kontaktów seksualnych przez osoby nam zupełnie obce nie jest takie popularne. Znacznie częściej padamy ofiarami osób nam znajomych lub bliskich.