Zgwałcenie

Zgwałcenie

 

Pamiętaj – za gwałt ponosi winę gwałciciel – nie Ty!
Nie Ty masz się wstydzić tego, że jesteś ofiarą zgwałcenia! Nie ponosisz za to odpowiedzialności, winnym zgwałcenia jest gwałciciel – dlategoniewiń siebie, nie zarzucaj się pretensjami, masz prawo żądać ścigania i ukarania sprawcy.
 
Zgwałcenie to przestępstwo, dlatego masz prawo szukać pomocy Policji. Masz prawo zgłosić zgwałcenie i żądać, aby było przyjęte przez policjanta lub policjantkę w zależności od tego, z kim łatwiej Ci rozmawiać.
 
Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, medycznej, zapytaj osobę przyjmującą od Ciebie zawiadomienie o przestępstwie o najbliższy ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W całej Polsce działa wiele miejsc, gdzie możesz uzyskać bezpłatnie taką pomoc. Jeżeli masz dostęp do internetu, możesz także samodzielnie wyszukać takie informacje (również na tej stronie w zakładce: http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/
 
Masz prawo szukać pomocy lekarza. Powinnaś być do niego skierowana przez osobę przyjmującą od Ciebie zawiadomienie o przestępstwie. Dla zapezpieczenia dowodów, choć to trudne – pamiętaj – nie myj się po zgwałceniu dopóki nie zbada Cię lekarz i nie zbierze dowodów. Dowodami będzie materiał biologiczny (m.in. sperma) lub ślady na ciele. Badanie powinno być wykonane maksymalnie do 48 godzin od zdarzenia. Przysługuje Ci prawo do bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego. Może ono stanowić bardzo ważny dowód w sprawie dotyczącej ścigania i ukarania sprawcy.
Jeśli jesteś kobietą, masz prawo do środków antykoncepcji doraźnej – takiej, która zapobiega ciąży, jeśli zażyta zostanie przed upływem 72 (lub 120) godzin od stosunku. Jeśli chcesz się w taki sposób zabezpieczyć, masz prawo do recepty na taki środek. Lekarz nie ma prawa odmówić wystawienia recepty (chyba, że stwierdzi przeciwwskazania medyczne).
 
UWAGA! Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, lekarz może zażądać obecności Twoich rodziców w czasie wizyty bądź ich zgody na piśmie.
 
Po 10 dniach zrób test ciążowy (dostępny w aptece bez recepty). Jeśli okaże się, że test jest pozytywny, udaj się do lekarza w celu wykonania badania krwi. Jeśli potwierdzi ono ciążę, masz prawo do jej przerwania (do 12. tygodnia). Po 3 miesiącach od zgwałcenia, zrób test na obecność wirusa HIV (jest on bezpłatny).
 
Postaraj się zachować wszystkie dowody na to, że zdarzenie miało miejsce – np. ślady nasienia sprawcy na pościeli, czy Twoim ubraniu, dowody wcześniejszego kontaktu ze sprawcą (smsy, połączenia telefoniczne, e-maile). Zastanów się, czy ktoś mógł o zdarzeniu wiedzieć, być może je widział lub słyszał. O wszystkich dowodach poinformuj policjanta/policjantkę lub prokuratora.
 
Poinformuj o zdarzeniu bliską osobę. Jeśli jesteś osobą małoletnią, ale nie masz możliwości porozmawiania o tym, co się stało z rodzicami (bądź sprawa dotyczy jednego lub obojga Twoich rodziców), zwróć się o pomoc do innej osoby dorosłej, kogoś z rodziny – komu ufasz, nauczycielki, pedagoga szkolnego, policjanta lub organizacji zajmującej się pomocą dzieciom.
 
 
Procedura – postępowanie przygotowawcze
PAMIĘTAJ! Ściganie przestępstwa zgwałcenia odbywa się z urzędu, co oznacza, że wystarczy, że zawiadomisz o zdarzeniu Policję bądź prokuraturę, nie potrzeba żadnego dodatkowego wniosku z Twojej strony.
Pamiętaj! O zdarzeniu mogą poinformować także inne osoby (np. Twoi rodzice czy znajomi) – wtedy to Policja zwróci się do Ciebie z pytaniem co się wydarzyło. Ty nie musisz o tym opowiadać (prawo odmowy zeznań) ale postępowanie i tak będzie prowadzone.
 
Zgłoszenie przestępstwa zgwałcenia na Policji bądź w prokuraturze jest bardzo proste. Wystarczy po prostu poinformować o zdarzeniu policjanta czy prokuratora. Wcześniej (do stycznia 2014r.)konieczne było także złożenie osobnego wniosku o ściganie, lecz teraz nie ma już takiej potrzeby. Składając zawiadomienie możesz poprosić oficera dyżurnego lub prokuratora  aby zgłoszenie przyjęte zostało przez osobę tej samej płci. Jeżeli chcesz, podczas Twojego pobytu w komisariacie czy prokuraturze  może Ci towarzyszyć wskazana przez Ciebie osoba. Zawiadomienie  powinno ograniczyć się jedynie do zapytania Cię o najważniejsze fakty: co, kiedy i gdzie się wydarzyło.
 „Prawdziwe” szczegółowe przesłuchanie będzie przeprowadzał później sędzia w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań. W pokoju będziesz tylko Ty i sędzia, natomiast w innym pomieszczeniu mogą przebywać prokurator prowadzący sprawę, Twój pełnomocnik oraz obrońca sprawcy. W przesłuchaniu, żeby Ci pomóc, może uczestniczyć również biegły psycholog.
Pamiętaj ! – sprawca nigdy nie będzie obecny przy tym przesłuchaniu, nie obawiaj się zatem, że go tam spotkasz.
Dla uniknięcia kolejnych przesłuchań, Twoje zeznania składane w przyjaznym pokoju będą nagrywane. Potem mogą zostać odtwarzane na rozprawie – żebyś nie musiał/a pojawiać się w sądzie.
 
Może się wyjątkowo zdarzyć, że zajdzie konieczność ponownego przesłuchania Cię w sądzie, jednak wtedy możesz zażądać aby przesłuchano Cię „na odległość” – w formie wideokonferencji.
 
Pamiętaj, że za składanie fałszywych zeznań lub fałszywe oskarżenie innej osoby, grozi odpowiedzialność karna (o czym poucza się  przed przesłuchaniem).
Podpisuj tylko takie dokumenty, których treść jest dla Ciebie zrozumiała. Jeśli czegoś nie rozumiesz – zapytaj policjanta lub prokuratora. Nie musisz się wstydzić nieznajomości przepisów lub trudnych słów. To jest zadanie policjanta, prokuratora czy sędziego, aby wyjaśnić Ci, w sposób dla Ciebie zrozumiały co oznaczają i czego dotyczą. I naprawdę to potrafią.
 
Jako osoba pokrzywdzona masz prawo do zapoznać się z aktami sprawy. W razie odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia przez prokuraturę, masz prawo do złożenia zażalenia. Zostaniesz o tym poinformowany/a pisemnie.
 
Jeżeli chcesz brać czynny udział w postępowaniu przed sądem, masz do tego prawo. Należy wówczas przed rozpoczęciem rozprawy w sądzie złożyć wniosek o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Możesz wtedy zdawać pytania i przedstawiać dowody czy nawet składać apelację od wyroku. Jeżeli czujesz się na siłach to zrobić, zyskasz możliwość wpływu na bieg sprawy. To jest wyłącznie Twoja decyzja. Niezależnie od Twojej decyzji na sali rozpraw zawsze będzie prokurator.