Informator pokrzywdzonego

Informator i wzory dokumentów zostały przygotowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Autorzy:
Joanna Adamiec, Jakub Garncarz, Szymon Goliński, Magdalena Kryczko, Bartosz Kwiatkowski, Mikołaj Małecki, Irmina Pawlik, Grzegorz Pokrzywka, Małgorzata Pyrcak, Jarosław Reimus, Katarzyna Respekta, Tomasz Sroka, Ewa Stańczyk

 

Redakcja naukowa:

Tomasz Sroka

Grafika:

Marcin Podolec