Co to jest pouczenie i jakie są jego skutki?

Co to jest pouczenie i jakie są jego skutki?

Pouczenie jest to informacja dla świadka, która polega na uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Czynności tej dokonuje się przed przystąpieniem do przesłuchania. Na Policji i w prokuraturze pouczenie ma formę ustnej informacji o zakazie składania fałszywych zeznań i możliwych konsekwencjach takiego zachowania. Dodatkowo zostaniesz poproszony o podpisanie oświadczenia, że zapoznałeś się z treścią pouczenia. Nieco inaczej odbywa się to w trakcie rozprawy. Stojąc przy barierce dla świadka otrzymasz od sądu wyłącznie ustne pouczenie o treści art. 233 kodeksu karnego. Zwróć uwagę na tę część postępowania – jest ona ważna zarówno dla Ciebie, jak i dla organu przesłuchującego. Przykład: Zenobiusz zeznawał na rozprawie jako świadek. Na skutek pomyłki, sąd zapomniał udzielić mu pouczenia, a dodatkowo nie poprosił go o złożenie przyrzeczenia. Gdybyś znalazł się kiedyś w podobnej sytuacji, to nawet jeśli będziesz kłamał i opowiadał bzdury, nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zachowanie.