Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Jeżeli jako pokrzywdzony posiadasz informacje o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę lub byłeś bezpośrednim świadkiem takiego przestępstwa, najlepiej udaj się do najbliższego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury. Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub pisemnie. Ustne złożenie zawiadomienia polega na opowiedzeniu policjantowi/prokuratorowi o całym wydarzeniu. Po złożeniu ustnego zawiadomienia możesz zostać przesłuchany w charakterze świadka. Zarówno zawiadomienie, jak i przesłuchanie zostanie zapisane w protokole, który wypełni policjant/prokurator. Na koniec protokół musi zostać podpisany przez Ciebie. Jeżeli pragniesz złożyć zawiadomienie pisemnie, pismo zawierające informacje, jakie chciałbyś przekazać organom ścigania zostaw na komisariacie Policji lub w prokuraturze albo wyślij je drogą listowną (por. 304a k.p.k.). Pamiętaj, że w wypadku popełnienia na Twoją szkodę przestępstwa zgwałcenia lub zmuszenia Cię w jakikolwiek sposób do obcowania płciowego wbrew Twojej woli (art. 197-199 k.k.), pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może ograniczać się jedynie do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Jeżeli zawiadomienie złożysz ustnie, osoba odbierająca je od Ciebie powinna ograniczyć się do zapytania tylko o takie najważniejsze informacje. W takiej sytuacji przesłuchanie Cię w charakterze świadka powinno być od razu przeprowadzone przez sąd, a jego przebieg zostać nagrany. W toku późniejszych rozpraw w sądzie z nagrania zostanie odtworzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, a protokół przesłuchania zostanie odczytany (por. art. 185c k.p.k.). Pamiętaj również, że składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Twoją szkodę może złożyć wniosek, aby osoba przyjmująca zawiadomienie wydała Ci potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, Twoje dane, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz jego zwięzły opis, w tym wyrządzonej szkody. O możliwości złożenia takiego wniosku powinieneś zostać poinformowany (por. art. 304b k.p.k.).