Handel ludźmi

Zgodnie z artykułem 115 §22 kodeksu karnego jest to:

„werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1)      Przemocy lub groźby bezprawnej,
2)      Uprowadzenia,
3)      Podstępu,
4)      Wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5)      Nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6)      Udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystywania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6"

 

W sytuacji gdy jesteś ofiarą handlu ludźmi jak najszybciej zgłoś sprawę na Policję. Tylko w ten sposób możesz uchronić inne osoby, a także doprowadzić do ewentualnego ujęcia i skazania sprawców.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich jest ofiarą handlu ludźmi jak najszybciej skontaktuj się z Policją, ewentualnie Fundacją La Strada (www.strada.org.pl), tel . 48 22 628 99 99.
Uzyskasz tam niezbędne informacje i pomoc. Nie czekaj z działaniem – każdy dzień przedłuża cierpienia pokrzywdzonych, a dodatkowo zmniejsza szanse na ich odnalezienie, a także złapanie sprawców.

 

 

Zapobieganie handlowi ludźmi
Ze względu na ograniczone możliwości działania po fakcie, znacznie istotniejszą kwestią wydaje się zapobieganie zjawisku handlu ludźmi, czyli działanie prewencyjne. Każdy w swoim zakresie może chronić Siebie przed staniem się ofiarą tego procederu. Należy jedynie przestrzegać pewnym prostych zasad.
Jeśli decydujesz się na podjęcie pracy za granicą:
 
·         Nie przyjmuj ofert pracy od osób których nie znasz, lub znasz słabo albo krótko.
 
Przykład: Jeśli poznajesz kogoś w dyskotece i dostajesz ofertę świetnej pracy za granicą – zastanów się. Może to być tylko pretekst, aby doprowadzić do twojego wyjazdu z kraju i pozbawić Cię bezpośredniego kontaktu z bliskimi. W obcym miejscu, nie znając języka będzie Ci znacznie trudniej się porozumieć i odnaleźć.
 
·         Starannie wybieraj ogłoszenia o pracy w gazetach i Internecie.
 
Przykład: Znajdujesz ogłoszenie, które idealnie spełnia twoje wymagania. Nie decyduj pochopnie o przyjęciu tej oferty. Skontaktuj się z ewentualnym przyszłym pracodawcą, postaraj się sprawdzić jego wiarygodność, nie gódź się na warunki, które wydają ci się podejrzane, przykładowo oferty zamieszkania w domu pracodawcy, oddanie mu swoich dokumentów w celu załatwienia formalności, itp.
 
·         Zawsze informuj swoich bliskich gdzie jedziesz, na jak długo i w jakim celu.
 
Przykład: Wyjeżdżasz do Szwecji do pracy przy zbiorach truskawek. Jeszcze przed wyjazdem znajdź Sobie mieszkanie i zostaw w domu dokładny jego adres. Po przyjeździe na miejsce utrzymuj stały kontakt z rodziną, informuj ich o każdej zmianie miejsca pobytu. Ustalajcie kolejne terminy kontaktów – w przypadku jego braku, mogą wszcząć poszukiwania.
 
·         Ustal jakieś słowo-klucz.
 
Przykład: Twój pracodawca zmusza Cię do ciężkiej pracy i grozi pobiciem jeśli będziesz się sprzeciwiać. Pozwala jednak na kontrolowane rozmowy z bliskimi, żeby nie wzbudzać podejrzeń, ale odbywają się one pod jego ścisłą kontrolą. W takim wypadku użycie słowa, zwrotu wcześniej ustalonego, który oznaczać ma niebezpieczeństwo, Twoi bliscy mogą zareagować i zawiadomić policję.
 
·         Nigdy nie oddawaj nikomu swoich dokumentów.
 
Przykład: Twój pracodawca proponuje Ci, że załatwi za Ciebie formalności związane z zalegalizowanie stosunku pracy i prosi Cię o twoje dokumenty. Nie zgadzaj się na to.
 
·         Zapisz sobie kontakt do polskiego konsulatu w kraju docelowym.
 
Przykład: Wyjeżdżasz do Holandii. W razie jakiegokolwiek zagrożenia możesz wsiąść w taksówkę i pokazać kierowcy adres konsulatu, żeby Cię tam dowiózł. Do tego nie musisz znać języka.
Baza danych teleadresowych placówek za granicą znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: http://www.msz.gov.pl/Adresy,polskich,placowek,za,granica,1803.html
 
·         Postaraj się poznać język kraju, do którego jedziesz.
 
Przykład: kup sobie mini rozmówki w tym języku, najlepiej z zapisem fonetycznym. Stajesz się osobą bardziej niezależną i samodzielną mogąc załatwić podstawowe kwestie jak zakupy czy wynajęcie mieszkania.
 
·         Poznaj zwyczaje i prawo kraju, do którego jedziesz.
 
Przykład: Nie wszystkie kraje (w tym również europejskie) zatrudniają obcokrajowców. Czasem potrzebne jest pozwolenie, czasem pisemna zgoda pracodawcy, w której obiecuje zatrudnienie, czasem prawo nie zezwala na legalne zatrudnienie. Dodatkowo państwa różnią się względem siebie obyczajami, kulturą i zwyczajami. Zanim wyjedziesz poczytać o kraju docelowym w gazetach, przewodnikach, Internecie. W ten sposób minimalizujesz element zaskoczenia.
 
·         Dokładnie sprawdź wszystkie swoje dokumenty.
 
Przykład: sprawdź ważność paszportu, dowodu osobistego, upewnij się, że zdjęcia są aktualne. Trzymaj je zawsze przy Sobie, nie zostawiaj w pokoju hotelowym, chyba, że masz możliwość wypożyczenia sejfu.
·         Jeśli korzystasz z pomocy pośredników w celu znalezienia pracy:
o       Sprawdź ich wiarygodność w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia
o       Skontaktuj się ze Swoim potencjalnym pracodawcą i upewnij, że naprawdę istnieje i poszukuje pracowników
o       Nie podpisuj niczego co jest dla Ciebie niezrozumiałe, w obcym języku, a pośrednik tłumaczy, że to tylko formalności. Musisz mieć pewność, że dokładnie rozumiesz warunki zatrudnienia, możliwości wycofania się z umowy, ewentualne konsekwencje niepodjęcia pracy.
o       Przedyskutuj z pośrednikiem czy i kiedy możesz liczyć na jego pomoc. Najlepiej ustalcie to na piśmie.
o       Nie przekazuj żadnych pieniędzy jeśli nie dostajesz na nie jednocześnie pokwitowania, czy zaświadczenia.
 
·         Zrób kserokopię swoich dokumentów i zostaw zaufanej osobie.
 
Przykład: Ksero twoich dokumentów może zostać użyte w sytuacji gdy rodzina lub znajomi podejmą podejrzenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi. Mogą przedstawić je na Policji, która może sprawdzić czy Twoje dokumenty były ostatnio gdzieś używane.
 
·         Ustal numer Poland direct.
 
Przykład: jesteś w obcym kraju i nie masz pieniędzy na rozmowę telefoniczną. Numer Poland direct pozwala Ci na wykonanie rozmowy na koszt odbiorcy, jeśli on się na to godzi.
 
·         Wyrób sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 
Przykład: W razie choroby posługując się taką kartą możesz uzyskać bezpłatną pomoc lekarską. Sprawdź jednak zawsze wcześniej warunki udzielania i możliwości otrzymania takiej pomocy w kraju docelowym, gdyż ich zakres może się różnić.
 
·         Ubezpiecz się.
 
Przykład: dodatkowe ubezpieczenie przydać się może, jeśli ewentualne koszty Twojego leczenia nie będą pokryte
przez NFZ. Przydaje się również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
·         Miej telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
 
Przykład: w sytuacji gdy orientujesz się, że grozi Ci niebezpieczeństwo możesz szybko poinformować kogoś o swoim położeniu. Nie licz jedynie na to, że na miejscu kupisz Sobie kartę telefoniczną. Zanim to zrobisz może być już za późno. Zakup lokalnego numeru jest czasem dobrym rozwiązaniem, ale nie rezygnuj ze Swojego polskiego telefonu, szczególnie w pierwszych dniach pobytu.
 
·         Zabierz ze sobą pieniądze, najlepiej w walucie kraju, do którego jedziesz.
 
Przykład: Będąc w obcym kraju orientujesz się, że sytuacja opisywana przez pośrednika różni się od tej, którą zastajesz na miejscu. Zapewnij Sobie możliwość natychmiastowego zakupu biletu powrotnego do domu, zapłacenia za taksówkę do konsulatu czy nawet opłacenia Sobie pobyt w hotelu przez jakiś czas.
 
·         Ustal dane organizacji, która potencjalnie może służyć Ci pomocą, zarówno w Polsce jak i w kraju docelowym.
 
Przykład: W Polsce działa wiele organizacji, które niosą pomoc ofiarom przestępstw. W przypadku handlu ludźmi najlepiej skontaktować się z Fundacją La Strada:
Adres strony: www.strada.org.pl
Telefon: + 48 22 628 99 99
W innych krajach również istnieją podobne organizacje – znajdź je i zapisz sobie numery kontaktowe, ewentualnie adresy lub adresy stron internetowych.
 
Praca za granicą może okazać się bardzo atrakcyjna, ale musisz mieć świadomość zagrożeń. Zabezpiecz swoje interesy i nie pozwól aby ktokolwiek Cię oszukał. Dokładne przygotowanie do wyjazdu może zminimalizować zagrożenie stania się ofiarą handlu ludźmi, jak i ofiarą innych przestępstw.

 

Loading...