Konkursy i nabory

Konkursy

Otwarty konkurs ofert – to procedura, która dotyczy wyłącznie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.

Nabory wniosków

Nabór wniosków to procedura, która dotyczy wyłącznie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Jak pozyskać środki z Funduszu Sprawiedliwości? – instrukcja krok po kroku

  1. 1. Wejdź na stronę www.bip.ms.gov.pl;
  2. 2. Sprawdź jakie programy zostały ogłoszone w ramach Funduszu Sprawiedliwości;
  3. 3. Pobierz i uważnie przeczytaj ogłoszenie o konkursie ofert/naborze wniosków;
  4. 4. Złóż ofertę konkursową/wniosek wraz ze wszystkimi, prawidłowo uzupełnionymi dokumentami;
  5. 5. Poczekaj na wyniki konkursu/ naboru wniosków;
  6. 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty/wniosku zostaniesz zaproszony do Ministerstwa Sprawiedliwości
    w celu podpisania Umowy na realizację zadania;
  7. 7. Czekaj na przelew środków i rozpocznij realizację zadania!