Pomoc pokrzywdzonym i świadkom

1. Jaką pomoc możesz uzyskać?

Fundusz Sprawiedliwości jest obszarem, w ramach którego możesz uzyskać niezbędne wsparcie dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Najbardziej popularnymi formami świadczenia pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości są m.in:

  • organizowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozstrzygania sporów;
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
  • organizowanie pomocy realizowanej przez osobę pierwszego kontaktu;
  • pokrywanie kosztów m.in. świadczeń zdrowotnych, kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych.
Powyższy katalog ma charakter wyłącznie poglądowy. Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym przez organizacje pozarządowe znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760). 

2. Gdzie możesz zgłosić się po pomoc?